window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-190110563-1');

Prawo do reklamacji – zwrot towaru niezgodnego z umową, uszkodzonego

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), która w art. 4 stanowi, że sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

W przypadku odebrania przesyłki uszkodzonej lub niezgodności towarów z zamówieniem należy niezwłocznie się z nami skontaktować w celu rozwiązania problemu.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Koszty związane ze zwrotem reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie
  • Nazwę produktu, którego dotyczy reklamacja
  • Powód reklamacji
  • Zwrot towaru

W przypadku zwrócenia towaru zakupionego w naszym sklepie, prosimy o kontakt w ciągu 14 dni od otrzymania paczki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od , dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy .

Towar zwracany nie może nosić innych śladów użytkowania.

Kupujący zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar.

Należy odesłać produkty w raz z dowodem zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Kupującego na adres:

PPHU WEK Kominiak Witosława, Kolonia Głowa 33, 95-001 Biała, NIP 732-103-05-40, tel 693-649-909.Koszty odesłania produktu ponosi Kupujący.

W sytuacji, gdy zwracany towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.